Taisyklės:

1. Niekam internete neatskleisk savo asmeninės informacijos, pvz., namų adreso, telefono numerio, tėvų darboviečių adresų, telefonų   numerių, savo mokyklos pavadinimo ir adreso be tėvų leidimo.
2. Niekada nesusitik su asmeniu, su kuriuo susipažinai internete, nepasitaręs su tėvais.
3. Niekada niekam nesiųsk savo nuotraukų ir nieko kito nepasitaręs su tėvais.
4. Niekam neatskleisk savo internetinių slaptažodžių (netgi geriausiems draugams), išskyrus savo tėvus.
5. Tapk padoriu interneto vartotoju ir nedaryk nieko, kas galėtų pakenkti kitiems žmonėms arba pažeistų įstatymus.

Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .